Bory Tucholskie

Bory Tucholskie ze stolicą Tuchola – położoną w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to jedno z najstarszych miast na Pomorzu. Pierwsze wzmianki pisane o tym miejscu pochodzą z 1287 roku. Wtedy to konsekrowano w Tucholi kościół, a potem Krzyżacy wybudowali tu zamek.

Patronką miasta jest św. Małgorzata, która wg legendy, ochroniła miasto, nakazując obrońcom rzucać we wrogów chlebem. Najeźdźcy odstąpili od oblężenia sądząc, że mieszkańcy mają zgromadzone ogromne zapasy jadła. Średniowieczna zabudowa miasta zachowała się częściowo do dziś.

Szukasz luksusowego hotelu z województwa pomorskiego? Sprawdź naszą ofertę

Bory Tucholskie Mapa

bory tucholskie mapa

Bory Tucholskie

inne nazwy:

kasz. Tëchòlsczé Bòrë

niem. Tucheler Heide

Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Na 3 tys. km² znalazły się:

-Park Narodowy

-Rezerwat Biosfery

-obszar Natura 2000

-leśny kompleks promocyjny

Na terenie Borów Tucholskich zamieszkuje rdzenna ludność: Borowiacy, Kaszubi, Kociewiacy i Krajniacy.

Teren

Bory Tucholskie występują na piaskach sandrowych. Pojawiają się tu liczne pagórki morenowe, rynny, wydmy, wytopiska, jeziora i doliny rzeczne.

Główne rzeki to Brda i Wda.

Gleby, na których występują Bory Tucholskie, są ubogie i piaszczyste.

Bory Tucholskie są często narażone na pożary, pasożyty (choinówka, brudnica mniszka), trąby powietrzne i nawałnice.

Bory Tucholskie

Flora

Drzewostan Borów Tucholskich tworzy buk i sosna zwyczajna, a także drzewa liściaste, takie jak dąb, grab, osika i lipa.

Niestety obszar Borów Tucholskich w coraz większym stopniu zarasta monokulturą sosny. Rynny jeziorne zamieniają się powoli w torfowiska lub łąki. Zmienia się też roślinność podszytu, gdzie zaczyna dominować żurawina błotna, bagno zwyczajne, mchy i torfowce.

Fauna

Bory Tucholskie zamieszkuje wiele gatunków zwierząt. Najliczniejsze są jelenie, sarny, dziki, lisy i wilki, a nad rzekami, bobry. Z ptaków występują tu bieliki, rybołowy, żurawie zwyczajne, łabędzie nieme, cietrzewie, głuszce, sokoły wędrowne, czaple siwe, kruki, puchacze i bociany czarne.

Bory Tucholskie

Ochrona przyrody

Bory, jeziora i mokradła są terenami chronionymi jako obszar Natura 2000, Wielki Sandr Brdy, a także Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie.

W 1996 r. został tu utworzony Park Narodowy Bory Tucholskie, o powierzchni ponad 4600 ha.

Na terenie Borów Tucholskich utworzono też kilka parków krajobrazowych i rezerwatów.

Parki Krajobrazowe

-Tucholski Park Krajobrazowy

-Wdecki Park Krajobrazowy

-Wdzydzki Park Krajobrazowy

-Zaborski Park Krajobrazowy

Rezerwaty Przyrody

Bagno Grzybna chroni zespoły roślinne torfowisk wysokich wraz z ostoją zwierzyny leśnej, m.in. stanowisko żurawia popielatego.

Bagna nad Stążką chronią torfowisko niskie i siedliska wielu ptaków, w tym żurawia.

Bór Chrobotkowy to rezerwat obejmujący las, którego celem jest zachowanie boru chrobotkowego z unikalną florą porostów.

Cisy nad Czerską Strugą to leśny rezerwat, obejmujący stanowiska cisa pospolitego.

Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego to największe skupisko cisów w Europie (około 4000 sztuk). Najgrubszy cis, Cis Chrobrego, ma w pierścienicy obwód 250 cm. Las ten był natchnieniem dla malarza, Leona Wyczółkowskiego.

Czapli Wierch chroni fragment 200-letniego naturalnego boru sosnowego. Nazwa pochodzi od występujących tu czapli siwych.

Dolina Rzeki Brdy – celem jest ochrona głazowisk, skarp, urwisk i zbiorowisk leśnych w dolinie rzeki Brdy. Najcenniejsze jest tu uroczysko Piekiełko.

Dury – to rezerwat ścisły w nadleśnictwie Osie. Tworzą go 4 małe jeziorka dystroficzne i  nabrzeżne pasy roślinności torfowej.

Jeziorka Kozie to rezerwat obejmujący 4 śródleśne jeziorka dystroficzne z zespołami torfowisk przejściowych, stanowiskami roślin chronionych i występującymi tu płazami i gadami.

Jezioro Małe Łowne – rezerwat chroni obszar lasu, bagien, torfowisk i jezior w gminie Chojnice.

Jezioro Zdręczno – obejmuje zarastające eutroficzne jezioro i zespół torfowisk.

Kręgi kamienne to rezerwat archeologiczno – przyrodniczy, położony w nadleśnictwie Czersk. Dwanaście kamiennych kręgów o niewyjaśnionej funkcji pochodzi z okresu rzymskiego. Na kręgach rośnie około 50 gatunków mchów i porostów.

Kuźnica – to rezerwat leśny boru wilgotnego.

Osiny – to rezerwat ścisły torfowiskowy. Występują tu: bagnica torfowa, przygiełka biała, modrzewnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna i rośliny storczykowe.

Szczerkowo – chroni grądy. Rośnie tu m.in. jarząb brekinia.

Ustronie – leśny rezerwat obejmuje fragment naturalnego lasu z rosnącym tu jarząbem brekinia.

Mętne – to ścisły rezerwat torfowiskowy, chroniący też brzozę niską, będącą pozostałością  tundry polodowcowej.

Źródła Rzeki Stążki chroni fragment doliny rzeki Stążki wraz z jej źródłami.

Bory Tucholskie – Leśny Kompleks Promocyjny -celem jest promocja gospodarki leśnej, ochrona przyrody i edukacja.

W krajobrazie Borów Tucholskich dominują formy polodowcowe i równiny sandrowe. Rzeźba terenu jest tu urozmaicona licznymi jeziorami polodowcowymi i dolinami rzecznymi.

W rejonie Borów Tucholskich panuje klimat środkowoeuropejski z wpływem atlantyckim

Lesistość gmin na terenie Borów Tucholskich wynosi około 50%.

Typy siedlisk lasu

-bór świeży

-bór mieszany świeży

Gatunki

-sosna zwyczajna (95% obszaru leśnego)

-brzoza brodawkowata

-dąb szypułkowy

-dąb bezszypułkowy

-olsza czarna

-świerk pospolity

-buk zwyczajny

-cis pospolity

-jarząb brekinia

-klon jawor

Edukacja przyrodnicza w Borach Tucholskich

-sala edukacji ekologicznej

-pokój historii leśnej

-Park Dendrologiczny „Nad Stążką” wraz z „Letnią klasą” w Gołąbku

-ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jelenia Wyspa”

-ścieżka dydaktyczna „Zatoki”

-zielona klasa

-stacja meteorologiczna

-ścieżka przyrodniczo-leśna „Grabowiec”

-ścieżka przyrodniczo-leśna „Rybno”

-Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

-„Zielona Szkoła” w Woziwodzie

-ścieżka przyrodniczo-leśna „Nad Brdą”

Atrakcje w okolicach Borów Tucholskich

-najdłuższy w Polsce akwedukt w Fojutowie ma 75 m szerokości, a różnica wysokości wynosi około 9 m. Zbudowany został w 1848 r. z kamienia i cegły.

-kamienne kręgi we wsi Odry liczą od 15 do 33 m średnicy, a każdy krąg ma od 16 do 29 kamieni. Znajdują się tu także kurhany, w których odkryto ponad 600 grobów.

-lasy

-900 jezior (na niektórych możliwa jest turystyka: jachty, kajaki, plaża)

-hydroelektrownia w Samociążkach

-rzeka Kamionka

Spływy kajakowe Brdą

Rzeka jest dość łatwa i dostępna dla kajaków na długości aż 233 km. Spływ zaczyna się od Jeziora Dużego Pietrzykowskiego niedaleko Miastka. Na przebycie całej trasy potrzeba co najmniej 8 dni. W Borach Tucholskich bywał Karol Wojtyła w latach ’50, uczestnicząc w spływach kajakowych.

Izba regionalna

Zebrane w izbie eksponaty pochodzą z regionu Borów Tucholskich. Mieszkający tu Borowiacy na co dzień wykorzystywali drewno, korzenie, słomę i glinę jako materiał  budulcowy, a także do wyrobu narzędzi i sprzętów codziennego użytku. Najstarsze eksponaty pochodzą z XIX wieku.

Przedmioty na wystawie prezentowane są tematycznie: narzędzia rolnicze, przędzalnictwo, tkactwo, pszczelarstwo, praca w lesie, gospodarstwo domowe, militaria i numizmaty.

Turystyka

-żeglarstwo

-szlaki rowerowe

-szlaki piesze, np. czerwony Szlak Kaszubski im. Juliana Rydzkowskiego, prowadzący z Chojnic do Wiela

Ciekawostki

„Dwa nagie miecze”, które Urlich von Jungingen podarował pod Grunwaldem Jagielle, pochodziły z Tucholi.

W 1410 roku ofensywa wojsk polsko – litewskich zakończyła się oblężeniem zamku krzyżackiego w Tucholi.

Zobacz również: Polskie obiekty na liście UNESCO

Komentarze

mood_bad
  • Brak komentarzy
  • chat
    Dodaj komentarz
    Zapraszamy do odwiedzin naszych innych portali Ekskluzywne.net, Zyciewluksusie.pl oraz Tokeny.pl