Giewont

Giewont to masyw górski w Tatrach Zachodnich. Ma wysokość 1894 m n.p.m. i długość 2,7 km. Jego główny wierzchołek to Wielki Giewont.

Giewont znajduje się pomiędzy Doliną Bystrej, Doliną Kondratową, Doliną Małej Łąki, a Doliną Strążyską i z Zakopanego jest doskonale widoczny.

https://www.youtube.com/watch?v=E2p_h6xDO9c


Szukasz luksusowego hotelu w górach? Sprawdź naszą ofertę >>

Masyw Giewontu składa się z trzech części:

Wielkiego Giewontu o wysokości 1894 m n.p.m., Małego Giewontu – 1728 m n.p.m. i Długiego Giewontu – 1867 m n.p.m..

Od strony północnej Giewont jest stromy i trudno dostępny.

Pomiędzy Wielkim a Małym Giewontem, na wysokości 1680 m, znajduje się Giewoncka Przełęcz, z której opada, cieszący się złą sławą, Żleb Kirkora.

Między Wielkim a Długim Giewontem położona jest głęboka przełęcz zwana Szczerbą, z której opada Żleb Szczerby.

Pomimo stosunkowo niewielkiej wysokości, Giewont jest świetnym punktem widokowym, a jego skalny wierzchołek ma wysokogórski charakter.

Krzyż

Na Giewoncie znajduje się 15-metrowy metalowy krzyż, ufundowany przez mieszkańców Zakopanego i umieszczony na szczycie w 1901 roku, z okazji 1900 rocznicy narodzin Jezusa Chrystusa. Jest to obiekt pielgrzymek religijnych, lecz stwarza on też ogromne zagrożenie w czasie burzy.

https://www.youtube.com/watch?v=gZxlikpstpI

Geologia

Masyw Giewontu budują skały osadowe: wapienie i dolomity, powstałe w triasie, jurze i kredzie.

Na Kondrackiej Przełęczy znajdują się skały metamorficzne: gnejsy i łupki biotytowe, a dalej, w rejonie wyniesienia szczytu, odsłaniają się lądowe piaskowce z przeławiceniami mułowców i zlepieńców.

Powyżej położone są płytkomorskie dolomity z przeławiceniami wapieni.

Wierzchołkowe partie Giewontu budują wapienie jurajskie.

Niższe partie zboczy północnych tworzą wapienie kredowe z obecnymi w nich licznymi amonitami.

Roślinność

Masyw Giewontu położony jest w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Na wapiennym podłożu występuje bogata flora roślin wapieniolubnych. Stwierdzono tu  występowanie rzadkich w Polsce roślin: ostrołódka polna, rogownica szerokolistna, starzec pomarańczowy, szarota Hoppego, wierzba oszczepowata, jastrzębiec śląski, przymiotno węgierskie, podejźrzon rutolistny i potrostek alpejski, a wiele z nich występuje tylko w Tatrach. W niższych partiach Giewontu rośnie kosodrzewina.

Kozice

Ściany Giewontu to jedno z niewielu w polskich Tatrach miejsc, w których kozice mogą przetrwać zimę.

Nazwa

Już dokumenty z XVI wieku wspominają o kopalni miedzi Gyewant w Giewoncie. Ostatecznie jednak nie ma naukowego wyjaśnienia nazwy Giewont. Prawdopodobnie nazwa  ta wywodzi się z języka niemieckiego, być może od słowa Wand – ściana, skała.

Pierwotnie górę nazywano Gewand – grupa skał, lub – Gähwand, czyli stroma skała.

Możliwe też, że tak jak wiele innych tatrzańskich nazw, nazwa góry pochodzi od nazwiska górali tu mieszkających, gdyż do tej pory istnieje tu ród Giewontów.

Legenda

Zarys Giewontu widziany z Zakopanego kojarzony jest z sylwetką śpiącego rycerza, a legenda o rycerzach śpiących pod Giewontem mówi, że obudzą się oni, gdy Polska znajdzie się w potrzebie.

https://www.youtube.com/watch?v=2e_J2J6EZtY

Historie te wiążą się z licznymi, w ścianach Giewontu, jaskiniami. Są to m.in.: Jaskinia Zawaliskowa w Długim Giewoncie, Studnia w Giewoncie, Jaskinia Juhaska, Jaskinia Śpiących Rycerzy, Jaskinia Śpiących Rycerzy Wyżnia, Kozia Grota, Dziura w Szczerbie, Ruda Nyża, czy Dziura nad Doliną Strążyską.

Wspinaczka

W północnych ścianach Giewontu wytyczono wiele dróg wspinaczkowych, atrakcyjnych dla taterników lecz znajdują się one na obszarze chronionym.

Szlaki turystyczne

Na szczyt Wielkiego Giewontu można dotrzeć trzema szlakami turystycznymi:

niebieskim: z Kuźnic przez Kalatówki, Dolinę Kondratową, obok schroniska PTTK na Hali Kondratowej i przez Kondracką Przełęcz

Czas przejścia: 2:55 h, ↓ 2:15h

czerwonym z Doliny Strążyskiej przez Polanę Strążyską i Przełęcz w Grzybowcu na Wyżnią Kondracką Przełęcz, a stamtąd dalej szlakiem niebieskim

Czas przejścia od wylotu Doliny Strążyskiej na przełęcz: 3 h, ↓ 2:20 h

Czas przejścia z przełęczy na szczyt Giewontu: 15 min, ↓ 10 min

żółtym z Gronika przez Dolinę Małej Łąki na Kondracką Przełęcz, dalej szlakiem niebieskim

Czas przejścia z Gronika na przełęcz: 2:45 h, ↓ 2:05 h

Czas przejścia z przełęczy na szczyt Giewontu: 30 min, ↓ 20 min

Do Wyżniej Kondrackiej Przełęczy trasa przebiega bez większych trudności technicznych, natomiast ostatni, podwierzchołkowy odcinek jest trudniejszy.

Szlak z Przełęczy Kondrackiej na Giewont prowadzi skalistym grzbietem porośniętym kosodrzewiną. Początkowo kamienna droga w górę jest dość wygodna. Po około 20 minutach, mijając Wyżnią Kondracką Przełęcz, zaczyna się jednokierunkowy szlak w prawo, pod górę. Podejście pod szczyt jest dość eksponowane i wymaga asekuracji łańcuchami. Kamienie na drodze są wyślizgane przez tysiące turystów, więc należy zachować ostrożność, szczególnie po deszczu. Droga powrotna prowadzi po drugiej stronie.

W sezonie, przy dobrej pogodzie, tworzą się tu kolejki, gdyż Giewont należy do najbardziej popularnych szczytów Tatr.

Wypadki

Giewont jest znany również z powodu wielu wypadków śmiertelnych. Niektóre z nich spowodowane były złymi warunkami pogodowymi i wyładowaniami atmosferycznymi. Niektóre jednak wydarzyły się po tym, jak turyści wybrali drogę w dół, przebiegającą poza wyznaczonymi szlakami. Zdarzały się także samobójstwa. Tylko do roku 2004 zginęło na Giewoncie ponad 70 osób.

Wiele wypadków zdarza się podczas przejścia poza wyznaczonym szlakiem Żlebem Kirkora. Żleb ten opada z Giewonckiej Przełęczy w stronę Doliny Strążyskiej i kiedyś przebiegał nim szlak turystyczny, wyznaczony w 1902 roku przez Michała Kirkora i Kazimierza Brzozowskiego. Szlak ten jest jednak tak bardzo niebezpieczny, że został zamknięty.

Pogoda

Pogoda w górach jest bardzo zmienna. Jeżeli wchodząc na Giewont zbliża się burza,  należy bezwzględnie zrezygnować z dalszej wędrówki. Co roku zdarzają się przypadki porażenia turystów piorunem podczas próby zdobycia Giewontu w czasie burzy, stojący na szczycie stalowy krzyż przyciąga bowiem wyładowania elektryczne.

Kraj: Polska
Rejon: Tatry Zachodnie

Trudność: odcinek wejścia i zejścia ze szczytu ubezpieczony łańcuchem
Trasy wejścia:
-z Doliny Strążyskiej
-z Doliny Małej Łąki
-z Kasprowego Wierchu (wjazd kolejką linową)
-z Kuźnic przez Halę Kondratową

Noclegi

Zakopane i okolice

Warto odwiedzić: Termy Bukovina


Szukasz luksusowego hotelu w górach? Sprawdź naszą ofertę >>

Komentarze

mood_bad
  • Brak komentarzy
  • chat
    Dodaj komentarz
    Zapraszamy do odwiedzin naszych innych portali Ekskluzywne.net, Zyciewluksusie.pl oraz Tokeny.pl