Niewidzialna Wystawa

Niewidzialna Wystawa to projekt edukacyjno – społeczny, pokazujący jak otaczający nas świat jest postrzegany jest przez osoby niewidome i słabowidzące.

Jest to też miejsce, w którym niewidomi i słabowidzący uczą, jak bezpiecznie pomagać osobom z dysfunkcją wzroku.

 
https://www.youtube.com/watch?v=INlXppPqudk
 

Szukasz luksusowego hotelu w Warszawie lub w województwie mazowieckim? Sprawdź naszą ofertę >>

Niewidzialna Wystawa to interaktywna podróż do świata codziennych sytuacji, ale przeżywanych bez pomocy wzroku, a tylko za pomocą zmysłu słuchu, węchu i dotyku.

Poprzez kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami sensorycznymi możliwe staje się uwrażliwienie na problemy osób niewidomych i słabowidzących, życie z nimi, a także odpowiednia pomoc.

Rozmowy z dziećmi i młodzieżą o empatii, wrażliwości i integracji są nierzadko tylko koniecznym wykładem teoretycznym prowadzonym w szkole.

Integracja dzieci niepełnosprawnych wciąż stanowi problem, a często czują się one wyobcowane, gdyż otaczające je osoby nie wiedzą, jak się w stosunku do nich zachowywać. Niewidzialna Wystawa pokazuje, że niewidomi to takie same osoby, jak osoby widzące.

https://www.youtube.com/watch?v=7v9vz84VTmc

Odwiedź również: Centrum Nauki Kopernik

Zasady zwiedzania

Zwiedzanie Niewidzialnej Wystawy odbywa się w zupełnej ciemności.

Niewidzialna wystawa jest przeznaczona dla osób powyżej 8 roku życia, a górną granicą wiekową jest sprawność ruchowa i komunikacyjna.

W przypadku zapotrzebowania na przewodnika anglojęzycznego konieczny jest kontakt mailowy pod adresem: info@niewidzialna.pl.

Zwiedzanie odbywa się pod opieką przewodnika w 8 – osobowych grupach, wyruszających co 15 minut.

Spacer po sześciu pomieszczeniach Niewidzialnej Wystawy trwa około 1 godziny, a dodatkowe 15 minut zależy przeznaczyć na zwiedzanie „Części widzialnej” wystawy.

Przed rozpoczęciem zwiedzania Niewidzialnej Wystawy Goście zapoznają się z  przedmiotami, narzędziami i zabawkami osób niewidomych.

Przed odwiedzeniem Niewidzialnej Wystawy zaleca się przeprowadzenie w szkole lekcji wprowadzającej, po której dzieciom i młodzieży łatwiej będzie zrozumieć cel wycieczki.

Nauczyciele szkolni mają możliwość bezpłatnego zwiedzania próbnego, aby określić, czy Niewidzialna Wystawa jest odpowiednia dla Ich podopiecznych.

Zaleca się wygodne buty, odzież z głęboką kieszenią, pozostawienie w domu lub w szafce zegarków oraz wiszących części biżuterii.

Istnieje zakaz wnoszenia odblaskowych, świecących ubrań i butów.

Od godziny 17:00 wejście wyłącznie dla Gości indywidualnych i grup teambuildingowych (osoby pełnoletnie).

Osoby z niepełnosprawnościami

Niewidzialna wystawa

Ze względów bezpieczeństwa do zwiedzania Niewidzialnej Wystawy niezbędne są  sprawne ręce, nogi i możliwość swobodnej komunikacji.

Ze względu na znaczne przeżycia i silne wrażenia podczas przebywania w ciemności,  Niewidzialna Wystawa nie jest polecana dla dzieci i młodzieży z dysfunkcyjami o średnim i znacznym stopniu.

Dzieci

Zwiedzanie Niewidzialnej Wystawy przeznaczone jest dla dzieci powyżej 8 roku życia ze względu na możliwe lęki dziecka przebywającego w ciemności i brak odpowiedniej z nim komunikacji.

Przewodnicy

Niewidzialna Wystawa pokazuje doświadczania osób widzących i niewidomych, przebywających w tym samym świecie.

Specjalnie wyposażone i zaciemnione pomieszczenia, a także opieka przewodników pokazują, jak poruszać się w miejskim zgiełku i w mieszkaniu, a także w jaki sposób zapłacić za kawę w barze, gdy poruszamy się w całkowitych ciemnościach.

Przewodnikiem grupy zwiedzjących jest osoba niewidoma lub słabowidząca.

Ze względów bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń przewodnika.

W  każdej chwili, po poinformowaniu przewodnika o złych samopoczuciu, można opuścić wystawę.

Każdy z Przewodników Niewidzialnej Wystawy ma pasje, plany i marzenia. Wszyscy  kochają swoje zajęcie i udowadniają, że świat może być piękny, nawet gdy doświadczamy go go bez pomocy wzroku.

Cennik i bilety

Ceny biletów w dni powszednie (od poniedziałku do piątku):
Bilet normalny (dorośli) – 25 zł. / od 1 września 27 zł.
Bilet ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci) – 22 zł.* / od 1 września 24 zł.
Bilet grupowy – 18 zł.** / od 1 września 19 zł.

Ceny biletów w weekend (sobota, niedziela) oraz dni świąteczne:
Bilet normalny (dorośli) – 29 zł. / od 1 wrzesnia 31 zł.
Bilet ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci) – 26 zł.* / od 1 września 28 zł.
Bilet grupowy – 22 zł.** / od 1 września 23 zł.

*Bilet ulgowy wyłącznie za okazaniem dokumentu uprawniającego
**Bilet grupowy – propozycja dla grup zorganizowanych kupujących minimum 20 biletów dla uczestników w wieku do 18 lat.
Uwaga! Ostatnie wejście w cenie grupowej odbywa się o 16.45.
Opiekunowie grup wchodzą bezpłatnie wg następującego klucza:
20 – 30 biletów kupionych – + 2 opiekunów gratis,
31 – 40 biletów kupionych – + 3 opiekunów gratis,
41 – 50 biletów kupionych – + 4 opiekunów gratis

KUP BILET

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Pałac w Wilanowie

Łazienki Królewskie

Stare Miasto w Warszawie

Komentarze

mood_bad
  • Brak komentarzy
  • chat
    Dodaj komentarz
    Zapraszamy do odwiedzin naszych innych portali Ekskluzywne.net, Zyciewluksusie.pl oraz Tokeny.pl