Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy znajduje się w województwie małopolskim, około 16 km od Krakowa. Położony jest na obszarze czterech gmin:

-Skała

-Jerzmanowice – Przeginia

-Wielka Wieś

-Sułoszowa

Jest najmniejszym z polskich parków narodowych, a jego symbolem jest nietoperz.

Szukasz luksusowego hotelu w Krakowie lub z województwa małopolskiego? Sprawdź naszą ofertę >>

Ojcowski Park Narodowy – opis

Już na początku XIX wieku zachwycano się bogactwem flory i fauny Doliny Prądnika oraz eksplorowano tutejsze jaskinie.

Ówczesne prawodawstwo pomijało jednak zupełnie zagadnienia ochrony przyrody. Bezkarnie wydobywano więc z jaskiń cenny materiał nawozowy i odłamywano nacieki skalne.

W okresie międzywojennym powołano Państwową Radę Ochrony Przyrody. Jej szefem został prof. dr Władysław Szafer, który opracował pierwszą przyrodniczą monografię Dolin Prądnika i Sąspowskiej.

Projektowano utworzenie na tym terenie rezerwatu przyrody, który oprócz ochrony znajdujących się w nim skarbów natury miał również służyć jako teren badań naukowych, a dla turystów i letników być źródłem niezapomnianych wrażeń estetycznych.

Dopiero jednak po zakończeniu II wojny światowej wznowiono starania o ochronę prawną tego terenu, czyli projektowano utworzenie rezerwatu przyrody lub Parku Narodowego w Ojcowie.

W dniu 14 stycznia 1956 r. został utworzony szósty w Polsce – Ojcowski Park Narodowy. Dziś jego powierzchnia wynosi 2145,62 ha, a powierzchnia strefy ochronnej, zwanej otuliną to dodatkowe 6777 ha.

Jak zwiedzać Ojcowski Park Narodowy?

Łączna długość szklaków turystycznych biegnących przez Ojcowski Park Narodowy to 46,6 km.

Na niektórych odcinkach szlaków w Ojcowskim Parku Narodowym można poruszać się nie tylko pieszo, ale także rowerem. Trasy te są odpowiednio oznakowane.

Atrakcje Ojcowskiego Parku Narodowego i okolicy

-chata pustelnika w skałce Sukiennice

-skałka Jonaszówka na styku Doliny Prądnika oraz Doliny Sąspowskiej, czyli doskonały punkt widokowy na ojcowski zamek

-Źródełko Miłości to naturalne źródło biorące swój początek przy Bramie Krakowskiej, ale woda wypływa ze specjalnie wybudowanego postumentu. Legenda mówi, że zakochani, którzy napiją się wody z tego źródła, będą się kochać do końca życia.

-Źródło św. Jana

-willa „Pod Koroną”, gdzie mieszkała kiedyś Jadwiga Łuszczewska (Deotyma)

-skałka Igła Deotymy, nazwana tak na pamiątkę Jadwigi Łuszczewskiej, piszącej pod pseudonimem „Deotyma”. Pisarka zamieszkiwała pobliską willę „Pod Koroną”.

-plantacja brzozy ojcowskiej, endemitu występującego tylko na tym terenie

-ruiny średniowiecznego ojcowskiego zamku z czasów Kazimierza Wielkiego, bedącego w przeszłości częścią fortyfikacji, tzw. Orlich Gniazd

-kaplica „Na Wodzie” p.w. św. Józefa Robotnika, wybudowana w 1901 roku na miejscu dawnych łazienek zdrojowych. Wg tradycji, gdy rosyjski zaborca zakazał budowy obiektów sakralnych na ojcowskiej ziemi, sprytni mieszkańcy wybudowali kapliczkę nad rzeką Prądnik

-Osada Młynarska Boroniówka – zabytkowy, ale działający młyn i tartak wodny. Jest to  miejsce, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne, warsztaty i imprezy plenerowe

-Grodzisko – kościół i pustelnia bł. Salomei na skale Długiej

-skałka Maczuga Herkulesa z krzyżem na szczycie, upamiętniającym jej pierwsze zdobycie w roku 1933.

-Zamek w Pieskowej Skale – oddział Muzeum na Wawelu

-zabudowania młynów pochodzące z XIX w. (Boronia, Katarzyńskich, Natkańca, Tarnówki) i z pierwszej połowy XX w. (Bosaka, Krzemienia, Krzystanka, Mosura, Wilka)

-Park Zamkowy

-Jaskinia Ciemna

-Grota Łokietka

-Brama Krakowska, gdzie wg legendy filary bramy powoli zbliżają się do siebie. Gdy się połączą, nastąpi koniec świata, więc turyści na wszelki wypadek podpierają skały gałęziami i patykami. Nazwa wywodzi się od prowadzącego tędy średniowiecznego szlaku handlowego z Krakowa.

-budynki dawnych hoteli: „Pod Łokietkiem” i „Pod Kazimierzem”

-Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego z ekspozycją przyrodniczą, mieszczące się w dawnym Hotelu „Pod Łokietkiem”

-tradycyjna hodowla pstrąga ojcowskiego prowadzona na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

-Skały Panieńskie, nazwa skał na pamiątkę sióstr klarysek, uciekających przed Tatarami z klasztoru w Zawichoście. Broniąc się przed pohańbieniem, uprosiły Boga, aby zamienił je w skały

-Skały Kawalerskie – skały naprzeciw Skał Panieńskich. Nazwę tym skałom nadano „aby pannom nie było smutno”

-skałka Rękawica – wg legendy powstała, gdy miejscowa ludność schowała się w jaskini przed Tatarami, a Bóg zasłonił wejście do groty własną dłonią

-Willa Koziarnia – dwór ziemiański wybudowany z kamienia i drewna w okresie międzywojennym

-Wzgórze Okopy – gród obronny w Dolinie Prądnika, gdzie do naszych czasów pozostały jedynie ślady wałów i fosy

-Krokoszówka – winnica w Smardzowicach, należąca do Małopolskiego Szlaku Winnego

Geologia

Skały na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego budują wapienie górnej jury, które powstały ze szkieletów organizmów zamieszkujących morze występujące kiedyś na tym terenie. Wapienie skaliste tworzą liczne tu formy skalne, a wapienie ławicowe wypełniają obszary pomiędzy nimi.

Wapienne podłoże sprzyjało powstawaniu jaskiń, których na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego doliczono się ponad 500. Powstawały one w wyniku krasowego działania wód.

Najdłuższe to: Jaskinia Łokietka i Ciemna, które udostępnione zostały dla turystów oraz Zbójecka, Okopy Wielka Dolna, Sąspowska, Krakowska, Biała i Koziarnia.

W jaskiniach na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego zimują nietoperze.

Jaskinie były kiedyś wykorzystywane przez człowieka prehistorycznego, którego ślady bytowania znaleziono w wielu z nich, a najstarsze w Jaskini Ciemnej, pochodzą z okresu 120–115 tys. lat p.n.e..

Roślinność w Ojcowskim Parku Narodowym

Na bogactwo flory składa się około 950 gatunków roślin naczyniowych, ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców, 1200 odmian grzybów i około 200 rodzajów porostów, a 84 gatunki roślin są tu pod chroną.

Występuje tutaj ponad 30 zespołów roślinnych, a największą powierzchnię Ojcowskiego Parku Narodowego zajmują lasy i zarośla. Na skałach występują murawy kserotermiczne, a na dnach dolin las łęgowy i łąki. 

Fauna Ojcowskiego Parku Narodowego

Liczbę gatunków zwierząt występujących w Ojcowskim Parku Narodowym, a także w jego otulinie, szacuje się na 11 tysięcy. Symbolem Ojcowskiego Parku Narodowego jest nietoperz. Ze względu na doskonałe warunki bytowe panujące w jaskiniach, występuje tutaj aż 17 gatunków tych zwierząt.

Teren Ojcowskiego Parku Narodowego zamieszkuje wiele gatunków dużych ssaków, 120 gatunków ptaków, w tym 94 lęgowe, oprócz tego płazy, gady i ryby.

Najliczniejsze są bezkręgowce: owadów jest tutaj ponad 5000 gatunków i wiele gatunków  mięczaków.

218 gatunków zwierząt występujących w Ojcowskim Parku Narodowym podlega ochronie prawnej.

Na terenie parku znajduje się ponad 50 wywierzysk zwanych źródłami, a także dwa stałe cieki wodne: Prądnik uchodzący do Wisły i jego dopływ – potok Sąspówka.

Przykładowe szlaki w Ojcowskim Parku Narodowym

-Szlak Orlich Gniazd – odcinek od Prądnika Korzkiewskiego przez Dolinę Prądnika do Zamku Pieskowa Skała

-Szlak Doliny Sąspowskiej – parking na Złotej Górze, Ojców, obok skały Słupek, obok Jaskini Ciemnej, powyżej skały Rękawica, punkt widokowy na Górze Koronnej, skała Wapiennik, dno Doliny Prądnika przy wylocie Wąwozu Smardzowickiego

-Szlak z parkingu na Złotej Górze przez Ojców, obok Jonaszówki do Jaskini Łokietka

Mapa Ojcowskiego Parku Narodowego

Mapa Ojcowskiego Parku Narodowego pozwala wyszukać interesujące miejsca, znaleźć miejsca noclegowe i atrakcje turystyczne, a także parkingi.

Mapa Ojcowskiego Parku Narodowego

Parkingi na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

-w Ojcowie, pod ruinami zamku

-Ojców Złota Góra

-Pieskowa Skała

-w Dolinie Prądnika, 500 m od OPN

-w Smardzowicach, koło pętli linii 267

Ojcowski Park Narodowy – cennik

Wejście na teren Ojcowskiego Parku Narodowego jest bezpłatne. Płatne są natomiast parkingi i wejścia do zwiedzanych obiektów (zamek Pieskowa Skała, zamek w Ojcowie, Muzeum OPN, jaskinie)

Ojcowski Park Narodowy – ciekawostki

W 2014 roku w Ojcowie przywrócono hodowlę pstraga potokowego, która jest dziś prowadzona tradycyjnymi metodami i nawiązuje do hodowli prowadzonej tu jeszcze w latach 30. XX wieku.

Winnica Krokoszówka jest zlokalizowana w Smardzowicach, nieopodal Ojcowskiego Parku Narodowego i znajduje się na trasie Małopolskiego Szlaku Winnic. Istnieje możliwość zwiedzania winnicy i degustacji produkowanych tutaj win.   

Najstarsze ślady bytowania człowieka prehistorycznego znaleziono w Jaskini Ciemnej, a pochodzą one sprzed 120 tysięcy lat.

Spośród 25 gatunków nietoperzy żyjących w Polsce, 17 gatunków zamieszkuje jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego.

W Jaskini Maszyckiej znaleziono dowody na to, że żyjący tam 13 tysięcy lat p.n.e. ludzie praktykowali kanibalizm.

Grota Łokietka – tutaj, wg tradycji, ukrył się przed wojskami czeskiego króla Wacława II,  Władysław Łokietek. Jedzenie przez 6 tygodni dostarczano mu przez otwarty ku górze korytarz wstępny, a główne wejście do jaskini zasnute było pajęczą siecią, co zmyliło pogoń.

Kaplica „Na Wodzie” wybudowana zamiast na terenie Ojcowa, nad rzeką Prądnik, jak „chciał” rosyjski zaborca.

Noclegi na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

Szukasz luksusowego hotelu w Krakowie lub z województwa małopolskiego? Sprawdź naszą ofertę >>

-agroturystyka

-pokoje gościnne

-pole namiotowe

-wille

Komentarze

mood_bad
  • Brak komentarzy
  • chat
    Dodaj komentarz
    Zapraszamy do odwiedzin naszych innych portali Ekskluzywne.net, Zyciewluksusie.pl oraz Tokeny.pl