Tatrzański Park Narodowy

5/5 - (19 votes)

Obecność człowieka w Tatrach powoduje, że przyroda stale ulega tu degradacji, a intensywna eksploatacja, prowadzona w XIX i XX wieku, przyczyniła się do tych zniszczeń.

Dlatego 1 stycznia 1955 roku utworzono, w celu ochrony zasobów przyrody Polskich Tatr, Tatrzański Park Narodowy. Otrzymał też Tatrzański Park Narodowy symbol, jest nim kozica górska.

Logiem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest kozica w szarym kolorze, wpisana w połowę koła o błękitnej barwie.

Tatrzański Park Narodowy logo

Tatrzański Park Narodowy – Opis

Około 70 % powierzchni TPN zajmują lasy i kosodrzewina, a pozostałe 30 % stanowią murawy wysokogórskie, skały i wody. Ochroną ścisłą objęte jest prawie 11,5 tys. ha powierzchni.

fot-Marcin-Kesek

Najwyższym punktem jest tu szczyt Rysów (2499 m n.p.m.), a najniższym dolina Porońca w okolicy Kośnych Hamrów (ok. 773 m n.p.m.).

Ze względu na budowę geologiczną podzielono Tatry na Wysokie, Zachodnie i Bielskie.

Tatry powstały w czasie orogenezy alpejskiej i ich trzon stanowią granitowe skały krystaliczne, pokryte w niektórych miejscach dolomitem i wapieniem. Widoczne są tu także liczne zjawiska krasowe.

fot-Marcin-Kesek

Na terenie Tatr utworzono obszar, na którym ustanowiono Tatrzański Park Narodowy, co chroni przyrodę ożywioną i nieożywioną tego wyjątkowego miejsca.

W 1993 roku Tatrzański Park Narodowy został wpisany na listę Rezerwatów Biosfery UNESCO.

Południową część województwa małopolskiego zajmuje Tatrzański Park Narodowy położenie którego sprawia, że obejmuje on swoim zasięgiem cały obszar polskiej części Tatr.

fot-Marcin-Kesek

Gdy wytyczano teren pod Tatrzański Park Narodowy granice ustalono w ten sposób, że od południa TPN sąsiaduje ze słowackim Tatrzańskim Parkiem Narodowym, a od północy znajduje się Zakopane oraz gminy: Kościelisko, Poronin i Bukowina Tatrzańska.

fot-Marcin-Bukowski

Na obszarze zajętym przez Tatrzański Park Narodowy krajobraz charakteryzuje się urwistymi szczytami, licznymi skałami, kotłami polodowcowymi, górskimi jeziorami oraz dolinami i ma zdecydowanie alpejski charakter.

Porastające Tatrzański Park Narodowy rośliny to około 43 % wszystkich gatunków rosnących w naszym kraju i wiele roślin nie spotykanych nigdzie indziej w Polsce. Są tu też obecne endemity, czyli gatunki, które nie występują nigdzie indziej: warzucha tatrzańska, wiechlina tatrzańska i granitowa, dębik ośmiopłatkowy i wierzba żyłkowana.

Klimat i roślinność charakteryzuje się piętrowością:

 • regiel dolny porastają lasy świerkowe, bukowe i jodłowe
 • regiel górny to prawie wyłącznie bór świerkowy
 • piętro kosodrzewiny zajmuje roślinność krzewiasta
 • piętro hal – murawy wysokogórskie z roślinnością alpejską, m.in. goryczka, goździk lodowcowy i sasanka alpejska
 • turnie – tu roślin jest niewiele, np. goryczka przezroczysta i jaskier lodnikowy

W Tatrach rosną też: Szarotka alpejska, Lilia złotogłów, Ostróżka tatrzańska i Limba.

Zamieszkujące Tatrzański Park Narodowy zwierzęta chronione to endemity: kozica tatrzańska, będąca symbolem TPN i świstak tatrzański.

fot-Józef-Bobak

W niższych partiach gór zamieszkują Tatrzański Park Narodowy zwierzęta: jelenie, sarny, rysie, łasice, niedźwiedź brunatny, orzeł przedni i pomurnik, a także liczne bezkręgowce, gady i płazy.

Turystyka

TPN udostępniony jest dla turystyki pieszej, rowerowej, narciarstwa biegowego, taternictwa i narciarstwa zjazdowego. Co roku Park Narodowy Tatrzański odwiedza ponad 3 mln turystów.

Na obszarze chronionym przygotował Tatrzański Park Narodowy szlaki turystyczne, oznakowane i przeznaczone dla turystyki pieszej. Jest to 275 km ścieżek i tras turystycznych o różnych stopniach trudności, również z ułatwieniami: łańcuchy, klamry i drabinki.

Mapa Tatrzański Park Narodowy przedstawia znakowane szlaki turystyki pieszej.

Tatrzański Park Narodowy atrakcje:

 • szlaki turystyczne
 • 6 jaskiń udostępnionych turystom
 • 8 schronisk turystycznych czynnych przez cały rok
 • wyciągi narciarskie
 • kolej linowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch
 • Centrum Edukacji Przyrodniczej przy ul. Chałubińskiego 42a wraz z Ogrodem Roślinności Tatrzańskiej
 • Tatrzańskie Lapidarium przy ul. Karłowicza
 • wystawy czasowe w Kuźnicach (wozownia zamknięta do odwołania)
 • obiekty sakralne
 • głazy pamiątkowe i tablice
 • szałasy

Szlak turystyczny między Świnicą a Zawratem zamknięty do odwołania.

fot-Filip-Zieba

Edukacja

Aby odpowiedzieć na pytania takie jak np.: opisz Tatrzański Park Narodowy, dzieci i młodzież często zwracają się do Centrum Edukacji Przyrodniczej, poprzez które Narodowy Park Tatrzański prowadzi działalność edukacyjną.

Ciekawostki

-funkcjonują tu 4 wyciągi krzesełkowe i 4 wyciągi orczykowe

-kolej linowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch wywozi na szczyt 360 osób/h

-powierzchnia parku to 21197 ha (jeden z większych parków narodowych w Polsce)

Pogoda

Tatrzański Park Narodowy informacje o aktualnym stanie pogody i dostępności szlaków turystycznych znajdują się tutaj.

Bilety

Bilety wstępu pozwalają na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej TPN, ochronę przyrody oraz akcje prowadzone przez Tatrzańskie Górskie Pogotowie Ratunkowe.

Ceny biletów niezależnie od pory roku:

bilet normalny 6 zł

bilet ulgowy 3 zł

bilet 7-dniowy normalny 30 zł

bilet 7-dniowy ulgowy 15 zł

bilet grupowy normalny (grupa do 10 osób) 54 zł

bilet grupowy ulgowy (grupa do 10 osób) 27 zł

Wstęp do Jaskini Mroźnej 5 zł (dzieci do lat 6 – bezpłatnie)

Zwolnieni z opłat są:

-uczniowie szkół i studenci w trakcie zajęć dydaktycznych w TPN

-osoby idące najkrótszą drogą do miejsc kultu religijnego

-przewodnicy i instruktorzy tatrzańscy z ważną legitymacją

-wolontariusze z ważną legitymacją wydaną przez TPN

-osoby wykonujące w TPN obowiązki służbowe

-ratownicy górscy TOPR i GOPR

-posiadacze Karty Dużej Rodziny

-mieszkańcy gmin położonych w granicach TPN

Bilety ulgowe przysługują:

-uczniom i studentom

-emerytom i rencistom

-osobom niepełnosprawnym

-żołnierzom służby czynnej

Tatrzański Park Narodowy bilety wstępu dostępne w punktach sprzedaży czynnych cały rok:

 • Łysa Polana
 • Dolina Kościeliska
 • Dolina Jaworzynki
 • Goryczkowa (Myślenickie Turnie)
 • Kalatówki
 • Dolina Białego
 • Dolina Strążyska
 • Dolina Małej Łąki

Tatrzański Park Narodowy bilety dostępne w punktach sprzedaży okresowej, czynnych od 1 kwietnia do 30 września:

 • Wierch Poroniec
 • Dolina Filipki
 • Sucha Woda
 • Cyrhla
 • Dolina Olczyska
 • Nosal

Punkty bez poboru opłat za wstęp:

 • Dolina ku Dziurze
 • Dolina za Bramką
 • Staników Żleb
 •  

Bilety wstępu można kupić za pomocą aplikacji SkyCash i mPay.

Aplikacje można pobrać z Google Play, App Store, Microsoft.

Na terenie TPN nie zawsze jest dostępny internet. Zaleca się więc kupno biletu przed wyruszeniem w Tatry.

Kontrola biletu może odbywać się offline.

Parkingi

Na terenie TPN działają parkingi:

 • Dolina Kościeliska (Kiry) – płatny
 • Dolina Małej Łąki – płatny
 • Chałubińskiego – płatny
 • Jaszczurówka – bezpłatny
 • Dolina Filipki – płatny
 • Wierch Poroniec – płatny
 • Wierch Poroniec „Kaniówka” czynny sezonowo – płatny
 • Łysa Polana (dawne przejście graniczne) – płatny
 • Palenica Białczańska – płatny
 • Chałubińskiego 42 a – płatny

Tatrzański Park Narodowy cennik opłat parkingowych (opłata jednodniowa):

-parking Dolina Kościeliska, Mała Łąka, Wierch Poroniec, Wierch Poroniec „Kaniówka” czynny sezonowo od 29 kwietnia do 30 września

10 zł  motocykle

25 zł samochody osobowe

50 zł  autokary

-parking Łysa Polana (dawne przejście graniczne), Palenica Białczańska

10 zł motocykle

30 zł samochody osobowe

60 zł autokary

-każdorazowy wyjazd z parkingu pojazdu przewoźników linii regularnych wraz z pasażerami:

taxi – 4 zł

busy do 9 osób – 4 zł

busy do 25 osób – 7 zł

autobusy – 10 zł

Mapa

Tatrzański Park Narodowy mapa

 

5/5 - (19 votes)

Komentarze

mood_bad
 • Brak komentarzy
 • chat
  Dodaj komentarz
  Zapraszamy do odwiedzin naszych innych portali Ekskluzywne.net, Zyciewluksusie.pl oraz Tokeny.pl